שיר אינדיאני - כלי נגינה לירה


שיר אינדיאני פנטטוני לנגינה

בלירה פנטטונית /פאנטם פנטטוני /קיסלופון פנטטוני

הדביקו מדבקות עפ הצבעים הבאים ונגנו עפ הצבעים הרשומים

#לירהכלינגינה #לימודנגינהבלירה #מורשטייגל #שיראינדיאני #פנטטוני

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square